ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานสาธารสุขอำเภอกุดชุม

ที่อยู่ : ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

โทร-แฟกซ์ : 045-789115

เว็บไซต์ : WWW.KCPHO.GO.TH

Kudchum District Public Health Office

ที่อยู่ : Tambon Kud Chum Amphoe Kud Chum Yasothon 35140

TEL-FAX : 045-789115

Website : WWW.KCPHO.GO.TH